Politika kvality firmy OK BOX, s.r.o. na období 2021 - 2024

Vedení společnosti OK BOX s. r. o. zavedení systému řízení kvality považuje jako nedílnou součást řízení společnosti. Záměrem společnosti je aktivní řízení všech procesů v souladu s požadavky norem ISO 9001. Touto formou dosáhnout uspokojování potřeb a očekávání našich zákazníků, trvalé zlepšování našich činností a zajištění dlouhodobých vztahů s našimi obchodními partnery.

Zaměstnanci:

Neustálé zkvalitňování odborných schopností zaměstnanců formou školení, návštěv u dodavatelů, komunikací uvnitř společnosti

 • Využití získaných znalostí ke zkvalitňování jednotlivých procesů
 • Plné zapojení pracovníků do systému řízení kvality
 • Vyhledávání příležitostí ke zlepšování

Uplatňování týmové práce, sounáležitosti a podpory v rámci celé společnosti

Zákazníci:

Trvalá snaha o zajištění potřeb zákazníka

 • Formou vhodné komunikace, předáváním informací o trhu činnosti, kterou se společnost OK BOX s. r.o. zabývá
 • Zajištěním kvality výroby a služeb, prováděním a vyhodnocováním kontroly (reklamace, neshody, zpětné vazby)
 • Aktivním způsobem vyhledávat nové potenciální zákazníky

Dodavatelé:

Klademe důraz na dlouhodobé vztahy s našimi dodavateli, jsme tak schopni získávat důležité informace, podílet se na inovacích, sledovat cenový vývoj

 • Vhodným způsobem zajišťujeme konkurenceschopnost výrobků

U našich nejvýznamnějších dodavatelů požadujeme vhodný systém řízení kvality a pravidelně evidencí kontrolujeme, zda systém dodržují

 • Stále usilovat o rozšíření portfolia jednotlivých zakázek u stávajících zákazníků

Legislativa:

Snahou vedení společnosti je, aby veškerá činnost byla v souladu s technickými i legislativními předpisy a normami

 • Hodnocení cílů provádíme v pravidelných intervalech
 • Výsledky jsou podnětem pro přijetí preventivních i nápravných opatření
 • Neustálé zlepšování jednotlivých procesů
 • Důraz na spokojenost zákazníka

Oto Král, jednatel společnosti

V Milovicích 1. 1. 2021

 • slide_1.jpg
 • slide_2.jpg
 • slide_3.jpg
 • slide_4.jpg